Thứ Bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2016

张无忌 VS 灭绝师太 | 倚天屠龍記

张无忌 VS 灭绝师太 | 倚天屠龍記

灭绝是金庸小说《倚天屠龍記》中的人物。為金庸小說中武功準絕頂的高手之一。 雖然出身佛門,但有別出家人慈悲為懷的形象,人如其號、狠辣嗜殺,被部分武林正道視為乖邪人士。武功极高,性情极刚,出手极狠,毫不容情,但有一代宗师的风骨,為了自身信念,即使犧牲自己性命也不

more >>> https://www.youtube.com/watch?v=Vec-aqgbQrk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét