Chủ Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2016

seo kenh bang playlist

- cách chiến reup phim us, sub english
ví dụ kênh: Chinese Movies 2016 HOT, SEO từ khóa "new action movies" bằng pll như bên dưới:
Ex:
https://www.youtube.com/watch?v=r_F6nQUcCS8&list=PL4eCfUPtoCxadjsJcyWO6x8Vmcj2Tt1iZ
https://www.youtube.com/watch?v=SN8ca8NKUZc&list=PL_H0lXMRYcDFR3tm_Liqd3fuaPAwE_K8a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTeWvQzSMVgWo8mgvX-nrRMxu_FFq-cBa

1 ví dụ về 1 kênh SEO: Edna T. Nguyen
https://www.youtube.com/channel/UCjPYquCYXlsmk-D9G_SVjtw
=> seo bằng pll: https://www.youtube.com/watch?v=LiGKfOaENo4&list=PLi9biKyuljkScgu25WlpWLXomSqK6TlEY

- (các pll seo key bên dưới cho kênh: Edna T. Nguyen) Best Kung Fu Ninja Movie 2016
=> https://www.youtube.com/watch?v=TXt2WXOooEk&list=PL1YUB-wkc_i0CERXlkXO0-0gZKADsVwGC
=> https://www.youtube.com/watch?v=TTqSl8H3tPo&list=PLbG7GpSDAVXRlXWDAtfxwJ-jLtqqj-ZOA
=> https://www.youtube.com/playlist?list=PLbG7GpSDAVXQSlV8TtFcxdFngnTLMe8BV

*** Ví dụ cách tạo 1 pll để SEO cho kênh với key: Best Kung Fu Ninja Movie 2016
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjdeU7H1zfFD8iu75LCk5YpvWnFnBzo8r
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét