Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016

反贪风暴2

反贪风暴2 2016 - 電影 線上 看
反贪风暴2 (Z Strom II) - 電影 線上 看(1080P)
(高清電影分享站) 反贪风暴2 Z Strom II 2016HD YOUTUBE 首播

欢迎订阅 ❤电影公社❤ Subscribe NOW - 那些你可能错过的华语好电影 古天乐继续饰演香港廉政公署首席调查主任陆志廉,此番他将面临贪污势力与杀手的“围剿”,“人心难满,欲海难填”,一场“拒绝黄赌毒”的动作大戏即将打响。

>>> https://www.youtube.com/watch?v=Du_1Ons6Dio


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét